places of employment in recent years

class of 2016

master degree
Kaori Tanji
bachelor
Itaru Gotoh
Koki Nozawa : master course
Hiroki Hiraoka : master course

class of 2016

Ph.D.
Hayato Itoh
master degree
Ryou Sasaki
bachelor
Nobuyoshi Asada
Haramitsu Kyouda: master course
Kento Hosoya : master course

class of 2015

master degree
Tomoya Kaato
Shinji Takahashi
bachelor
Masaki Kusu
Kaori Tanji : master course
Shun Matsunobu
Toru Yoshida: master course

class of 2014

master degree
Yuta Hirano
bachelor
Ryou Sasaki : master course
Kenta Takano
Toshiyuki Nakagawa: master course
Yuji Hayashi : master course

class of 2013

master degree
Shun Inagaki
Fumiki Sekiya : Ph.D. course
bachelor
Takumi Katsuraya : master course
Tomoya Kato : master course
Shinji Takahashi : master course

class of 2012

Ph.D.
Yusuke Kameda
master degree
Keiko Morita
Ro Sou : Ph.D. course
bachelor
Ken Nobehara : master course
Yuki Fushimi : master course

class of 2011

master degree
Hayato Itoh : Ph.D. course
Masaki Narita
bachelor
Fumiki Sekiya : master course
Syun Inagaki : master course

class of 2010

Ph.D.
Yoshihiko Mochizuki : Waseda University
leave university without completing a Ph.D.
Koji Kashu
bachelor
Manabu Takahashi
Keiko Morita : master course
Ro Sou : master course

class of 2009

master degree
Koji Kashu : Ph.D. course
bachelor
Hayato Itoh : master course
Miyako Kondo
Masaki Narita : master course
Yuki Noguchi : master course
Tatsuya Yonegawa : master course

class of 2008

master degree
Hiroaki Natsumi
bachelor
Seiji Kurihara
Yoshiki Takeoka
Kyota Miwa

class of 2007

Ph.D.
Naoya Ohnishi
master degree
Yusuke Kameda : Ph.D. course
Takuto Komazaki
Munenobu Hirasawa
bachelor
Koji Kashu : master course
Hayato Tezuka : master course (Kuze lab., Center for Environmental Remote Sensing, Chiba Univ.)
Wataru Yoshizaki : master course (Naist)

class of 2006

master degree
Kentaro Arai
Kosuke Sato
Yoshihiko Mochizuki : Ph.D. course
bachelor
Hiroaki Natsumi : master course
Shiomu Hama
Tsugunori Hayashi : master course

class of 2005

Ph.D.
Akihiko Torii : Center for Machine Perception, Czech Technical University.
master degree
Tomoya Shirakawa
Koki Tosaka
Haruhiko Nishiguchi
bachelor
Yusuke Kameda : master course
Takuto Komazaki : master course
Munenobu Hirasawa : master course

class of 2004

master degree
Naoya Ohnishi : Ph.D. course
Tomohiko Ikeda
Nobuhiko Yamagishi
bachelor
Kentaro Arai : master course
Josuke Iwata
Kosuke Sato : master course
Yoshihiko Mochizuki : master course

class of 2003

master degree
Hiroki Ono
Hironobu Sugaya
Ken Tatara
Truong Kieu Linh
bachelor
Tomoya Shirakawa : master course
Haruhiko Nishiguchi : master course

class of 2002

Imiya, Sugimoto, and Sakai lab. Imiya had become a visiting professor of NII.
master degree
Akihiko Torii : Ph.D. course
Masahiko Saito
Daisuke Yamada
Hiroko Murakami (Ichikawa lab.)
bachelor
Naoya Ohnishi : master course
Tomohiko Ikeda : master course
Nobuhiko Yamagishi : master course
Yuichiro Kato
Liu Xuejun

class of 2001

Imiya and Sakai lab. Imiya have become a full-time professor of IMIT.
Ph.D.
Kazuhiko Kawamoto : Chiba University
master degree
Hisashi Otani
Tetsu Hada
Daisuke Miyamoto
Daiki Mori
bachelor (the inaugural class of Depertment of Information and Image Technology)
Hironobu Sugaya : master course
Ken Tatara : master course
Truong Kieu Linh : master course
Tsutomu Nakamura
Yoshitaka Kodama

class of 2000

Imiya and Kishimoto lab.
master degree
Takashi Ichinose
Shinya Itagaki
Tsuyoshi Sakai
MD. Asaduzzaman (Kishimoto lab.)
bachelor (the ninth class of Depertment of Information Technology)
Wei Haibin
Ryoichi Ochi
Yasuyuki Kondo
Yukimichi Sakai
Masahiko Saito : master course
Ken Tatara : master course
Akihiko Torii : master course
Masahide Nihei
Dorjpalam Batbaatar
Youichi Morishita
Daisuke Yamada : master course
Ichiro Yoshimura

class of 1999

Imiya and Kishimoto lab.
master degree
Akihiko Ito
Keisuke Iwawaki
Sadanori Odagiri
Tatsushi Sugiura
bachelor
Shinji Kudo
Tomonori Igawa
Kozue Umeda
Hisashi Otani : master course
Kazunobu Ochi
Toru Kitakawa
Tetsu Hada : master course
Daisuke Miyamoto : master course
Daiki Mori : master course
Taku Yamada
Makoto Yoshida

class of 1998

Imiya and Kouji Tsumura lab. (was Devision 7). Imiya have become a professor of the faculty of engineering. (the list of graduates of division 7)
master degree
Tomoki Ueno
Kazuhiko Kawamoto : Ph.D. course
bachelor
Takashi Ichinose : master course
Shinya Itagaki : master course
Tetsuhiro Takanezawa
Ryosuke Masunaga

before 1998

Ichikawa, Imiya, and Horiuchi lab. (was division 4 of Depertment of Information Technology). List of graduates of Horiuchi and Nishida lab. (which was Ichikawa lab.)
Ph.D. in 1997 (the inaugural class of Depertment of Information Technology)
Yukiko Kenmochi